NRK Meny

Vil ha sykehussamarbeid i Norden

Medisinprofessor Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet mener norske kreftpasienter ville fått utbytte av et nordisk sykehussamarbeid om kliniske studier. – Norske sykehus bør samarbeide med sykehus i Norden om kliniske studier, slik at flere pasienter kan få være med i utprøvende behandling, sier Aamdal til Aftenposten.