Vil ha samme rettigheter som samer

Norske Kveners Forbund ber Sametinget om å likestille kvenske og samiske kulturminner. Nordkalottfolket har foreslått at det blir vedtatt når endring i kulturminneloven behandles neste uke. Sametingsrådets innstilling anbefaler at samiske kulturminner som er fra 1917 eller eldre skal fredes. Nordkalottfolket foreslår samme årstall også for kvenske kulturminner.