Vil ha rapporter om tvangsbruk

Styreleder Jorhill Andreassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er rystet etter den foreløpige tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen, som avslører en utstrakt bruk av tvangsmidler som reimer, fastholding og nedverdigende kommentarer fra enkelte ansatte ved sykehusets psykiatriske avdeling. Sykehuset har i en årrekke forsøkt å få ned bruken av mekaniske tvangsmidler, og styrelederen vil iverksette strakstiltak for å få bukt med problemet.