NRK Meny

Vil ha permanent oppdrett i Lenvik

Salmar Nord ønsker fortsatt å bruke Skårliodden i Gisundet til oppdrett. Selskapet disponerte området i Lenvik som ei prøveordning i to år. Til tross for protester fra flere direktorater, ga kommunaldepartementet i sommer tillatelse til å bruke området til akvakultur. Selskapet søker om å få ha maksimalt 3600 tonn fisk i merdene ved Skårliodden.