Vil ha penger for forlatte skip

Finnmarkskommuner er lei av å betale hundretusenvis av kroner for å holde liv i fartøy ingen vil ha.

«Nemanskij» ved kai i Vadsø

«Nemanskij» ved kai i Vadsø.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Å ha den russiske tråleren Nemanskij liggende til kai i halvannet år har kostet Vadsø kommune mellom to og tre hundre tusen kroner.

Nå vil kommunen at staten oppretter en garantiordning for forlatte skip i norske havner, slik at ikke kommunene blir sittende med regningen rederiene ikke vil betale.

– Som det skjedde med skipet Nemanski, var det staten som førte båten inn til Vadsø, og veltet kostnadene og ansvaret med å sørge for at båten ble ivaretatt over på Vadsø kommune. Man må få etablert en ordning for dette, slik at kommunene ikke blir påført merkostnader når slikt skjer, sier leder av havnestyret i Vadsø, Bernt Aksel Jensen.

Ikke velkommen uten penger

Forslaget om en statlig garantiordning ble fremmet i et møte mellom Fiskeri- og Kystdepartementet og havnesjefene i Vadsø og Kirkenes i slutten av juni.

Forslaget går ut på at kommunene i ettertid kan søke om å få dekket kostnadene ved å ha forlatte fartøy liggende ved sine havner. Må kommunene bære ansvaret alene kan det få konsekvenser, mener Jensen.

– Sett fra mitt ståsted, som leder for Havnestyret i Vadsø, vil jeg si at staten vil være uønsket i vår havn med båter de eventuelt måtte oppbringe. Da må staten se om de finner en annen havn, vi ønsker dem ikke velkommen hvis de ikke kan gjøre opp for seg, men velter kostnader og risiko over på havna.

Utelukker ikke garantiordning

Fiskeri- og Kystdepartementet har nå instruert Kystverket om å utarbeide nye retningslinjer for håndtering av forlatte fartøy. De nye retningslinjene vil tre i kraft ved nyttår, og statssekretær Vidar Ulriksen utelukker ikke muligheten for en statlig garantiordning.

– Det er en åpning for det, men jeg tror det er nyttig for både de lokale havnemyndigheter og de sentrale myndigheter at dette blir klargjort på forhånd.

Les også: