NRK Meny

Vil ha opprydding på Vannøya

Det bør ryddes opp i området Stornes på Vannøya, mener Utviklingslaget i Vannvåg i Karlsøy.
Etter at veien ble lagt om, har ikke området blitt sådd eller gjort noe med. Utviklingslaget mener det er skjemmende for bygda. – Det ser ut som veien går gjennom et grustak. Dette området er ved inngangen til Vannvåg – og veien benyttes ofte av bygdas folk på tur til fots, mener Utviklingslaget.