Normal

Advarer mot oljeboring nært kysten

Olje- og energidepartementet vurderer å åpne for oljeboring nærmere kysten av Troms og Finnmark, og møter protester fra forskere og miljøvernere.

Leteboring

Miljøbevegelsen er kritiske til at regjeringen vil trekke grensen for oljeleting nærmere kysten. (Foto fra protestaksjon mot oljeutvinning i Arktis)

Foto: ASLUND / SCANPIX

– Oljeselskapene sniker seg inn bakveien, og regjeringen åpner døren for dem.

Det mener en samlet miljøbevegelse i forbindelse med at Olje- og Energidepartmentet nå vil åpne for oljeboring nærmere land langs kysten av Troms og Finnmark. Også Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet advarer mot forslaget.

For tiden planlegges nye områder som skal tildeles ut fra en ordning som kalles Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO). Det er områder som tidligere har blitt åpnet for oljeboring, men hvor ingen har satt i gang prosjekter.

Foreslår boring 35 km fra land

Cecilie Østby, Direktoratet for naturforvaltning

Cecilie Østby hos Direktoratet for naturforvaltning frykter konsekvensene for sjøfuglbestanden.

Foto: NRK

Regjeringen vil nå utvide dette området. Blant annet vil de åpne områder nærmere kysten i Troms og Finnmark.

Tidligere gikk grensen 50 km ut i havet. Forslaget fra Olje og Energidepartemenet som nå er ute på høring, vil innebære at grensen i stedet trekkes 35 km fra land.

Skadelig for sjøfugl og lodde

Cecilie Østby hos DirNat er spesielt bekymret for sjøfuglbestanden ved et eventuelt oljeutslipp.

– Gitt at det skjer et utslipp i kystnære områder, så frykter vi at det er høy sannsynlighet for at oljen faktisk treffer land. Flere av sjøfuglartene der har veldig høy sårbarhet for olje, det skal små mengder til for at de blir skadet og dør, sier Østby.

Forskerne ved havforskningsinstituttet fraråder også mot å åpne visse områder i Barentshavet utenfor Troms og Finnmark. Grunnen til det er at lodda gyter i disse områdene, sier Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet.

– Det verste ved et utslipp er at du kan få en reduksjon på en årsklasse med 50 prosent. Det er en konsekvens om kan føles i et økosystem i kanskje 10 år. Det er en alvorlig konsekvens ikke bare for økosystemet, men også dem som lever av det, sier Olsen.

– Sniker seg inn bakveien

Lars Haltbrekken

Kritisk til TFO-ordningen: Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Foto: Audun Garberg

En samlet norsk miljøbevegelse står bak kritikken av regjeringens forslag om å utvide områdene. Naturvernforbundet, WWF, Bellona, Natur og ungdom og Greenpeace vil at TFO-ordningen skal avskaffes helt.

– Det er udemokratisk at når et område er åpnet så er det i praksis umulig å ta avgjørelsen tilbake. Dette er definitivt en vei inn bakdøra for oljeselskapene, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Haltbrekken sier det er veldig lite innsyn og åpenhet rundt TFO-ordningen, sett i forhold til hva som gjelder i den vanlige konsesjonsprosessen.

– Kravene til miljøutredning er mye dårligere, og det er også slik at hvis et område har kommet in i TFO-ordningen så er det i praksis umulig å ta det ut igjen.

– Departementet er arrogante

Det innrømmer også Olje- og energidepartementet. I høringsbrevet skriver de at før et område ska tas ut, skal det ha kommet til ny informasjon. Men de skriver også "Dette vil neppe skje i praksis da kunnskap om petroleumsvirksomheten og havmiljøet er svært godt kjent".

Uttalelsen møter kritikk fra flere hold. Den har ingenting med fag å gjøre, sier Sigurd Enge fra miljøstiftelsen Bellona.

– Det sier ganske mye om hvilken arroganse de klarer å komme opp med, i forhold til hvordan man forholder seg til kunnskap om naturresurser. For dette er det ingen naturvitere som vil slutte seg til. En sånn uttalelse er politikk og har ingenting med fag å gjøre, sier Enge.

Olje og Energidepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken.