Vil ha økt jordmoroppfølging

– Harstad kommune må øke jordmortjenesten, mener Venstre. Hvert år fødes det rundt 250 barn i Harstad, som skal følges opp av en 80 prosents jordmorstilling. Dette er lavere enn de nasjonale retningslinjene for barselomsorg. Venstre vil at stillingen økes til 100 prosent, samt at det opprettes en egen jordmorstilling til flyktningtjenesten.