NRK Meny

Vil ha nytt møte om Ymber

Kommunene Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen ber om et det avholdes et nytt eiermøte i kraftselskapet Ymber AS. Ordførerne i de tre kommunene, som eier 40 prosent av aksjene, er imot en fusjon med Troms Kraft. Til Framtid i nord sier ordfører i Kvænangen, Jan Helge Jensen, at de vil signalisere at fusjonsprosessen bør legges vekk.