Vil ha nye E8 på vestsida

Tromsø formannskap går nå inn for å få utredet kostnadene ved å bygge ny innfartsvei til Tromsø på vestre trase i Ramfjord. Nylig ble det lagt fram en rapport som konkluderte med at ei vei på østsida ble for kostbar. Ordfører Kristin Røymo er glad for at Høyre og de andre partiene vil ha utredet vei på vestsiden.