NRK Meny

Vil ha mer makt til Svalbard

Lokalstyret på Svalbard krever mer makt og større budsjetter fra staten, det sa leder for lokalstyret, Arild Olsen under høringa på Stortinget om Svalbardmeldinga. Det er nødvendig med store investeringer i ny energiforsyning om noen år. Olsen vil også at lokalstyret skal få større innflytelse over eiendommene som Store Norske i dag disponerer. Snart kommer det også en rapport fra NVE om farene for skred, flom og steinsprang. Det kan få stor betydning for hus og bygninger i Longyearbyen.