NRK Meny

Vil ha mer informasjon fra Nussir

Miljødirektoratet ber gruveselskapet Nussir i Kvalsund sende supplerende opplysninger innen 20. august om alternative deponiområder på land og muligheter for å redusere behovet for deponering av masser. Nussir søkte i 2011 om etablering og drift av en kobbergruve i Kvalsund kommune. Miljødirektoratet behandler nå søknaden etter forurensningsloven.– Håndtering av avgangsmasser er en av de viktigste miljøeffektene fra gruvedrift. For å gi oss ytterligere grunnlag for vurdering av søknaden, ønsker vi noe mer informasjon fra Nussir om alternativene til sjødeponering, sier miljødirektør Ellen Hambro.