NRK Meny

Vil ha klima-penger

Kommuner og fylker landet over har søkt om til sammen over 400 millioner kroner fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats. I Troms har Målselv, Harstad, Lyngen, Lenvik og Kvæfjord søkt, samt fylkeskommunen. Potten er bare på 100 millioner kroner, og hvem som får hva avgjøres i september. Finnmark er eneste fylke som ikke har søkt.