Vil ha innspill om jernbane

Til høsten inviterer Jernbanedirektoratet til to innspillkonferanser om en jernbane Fauske – Narvik – Tromsø. De blir i Narvik og på Fauske. I juni hadde man den første i Tromsø. Utredningsarbeidet vil basere seg på tidligere utreda traséer for Nord – Norgebanen, framgår det av et skriv sendt til blant annet kommunene. Utredninga skal være ferdig i 2019.