NRK Meny

Vil ha høyring om flyktingkrisa

Marta Hofsøy (Ap), leiar for utdannings-, kultur- og idrettskomiteen i Tromsø kommune har kalla inn til ei omfattande høyring om korleis kommunen skal møte behova til flyktningane som kjem til Tromsø. Det skriv iTromsø. Hofsøy seier til avisa at det i dag er vanskeleg å få oversikt over kva slags ressursar kommunen har og kva som må løysast før dei kjem. Høyringa er 18. november.