Vil ha helårlig ferge fra 2018

Ei arbeidsgruppe som jobber for fergetilbud mellom Harstad og Skrolsvik har som mål å få ferga i drift igjen fra 2018, samme år som Bjarkøyforbindelsen står klar. Øyriket Troms, som arbeidsgruppa heter, ønsker å tenke helhetlig på samferdsel i området for å bedre forholdene for både næringsliv og reiseliv. Nå skal de søke Troms Fylkeskommune om prosjektmidler for å jobbe videre med planene.