NRK Meny
Normal

– Vi klarer ikke hjelpe elevene nok

Lærerne føler de ikke strekker til. Utdanningsforbundet ønsker å innføre et tak for hvor mange elever hver lærer kan ha ansvaret for.

Lærer

Lisa Marie Hansen, lærer og tillitsvalgt på Bergseng skole i Harstad, frykter at Amandus Dahle Ditlefsen og de andre elevene ikke skal få den hjelpen de har krav på.

Foto: Martin Mortensen

I Tromsø kommune har de redusert antall lærere med 14. I Harstad har 24 lærer mistet jobben.

På Bergseng skole har de mistet tre lærere.

– Det betyr færre ressurser til alle, både de svake elevene som krever ekstra oppfølging og de sterke elevene som skal få ekstra utfordringer, sier lærer Lisa Maira Hansen.

– Vi klarer rett og slett ikke å hjelpe elevene nok.

Utdanningsforbundet i Troms ønsker å gjøre noe med dette.

– Vi vil ha et tak for hvor mange elever hver lærer skal ha ansvar for. Det mener vi vil hjelpe skolelederne og lærernes mulighet til å optimalisere undervisningen, sier leder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Utdanningforbundet etterlyser debatt om kvaliteten på undervisninga når skoleklassene blir store. 
I Tromsø og Harstad har antallet lærere blitt redusert med 14 og 24 stillinger dette skoleåret. 
Selv om også antall elever har gått noe ned, mener Utdanningsforbundet dette er en beklagelig utvikling.

Utdanningsforbundet etterlyser debatt om kvaliteten på undervisninga når skoleklassene blir store.