NRK Meny

Vil ha gjennomgang av EU-kontor

Fylkesrådet i Troms vil ha en grundig gjennomgang av arbeidet til Nord-Norges Europakontor i Brussel. Kontoret eies blant annet av de tre nordnorske fylkeskommunene, og skal følge opp og påvirke beslutninger som angår landsdelen i EU-systemet. Kontoret har fått kritikk for sitt arbeid da EU nektet Norge å fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift.