NRK Meny

Vil ha fortgang i ørneprosjekt

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordninga for forvaltning av kongeørn. Kongeørna er en særskilt beskyttet art, men dreper mange reinkalver. Forsøksordninga skal gi mer kunnskap om tap av beitedyr til rovdyr, og kan åpne for å redusere antallet kongeørn i Troms.