Vil ha forskningskonsesjon i Lyngen

Lyngen kommune har gitt opp å få forskningsprosjektet Ocean Forest i Ullsfjord. Gjennom prosjektet ville Lerøy Aurora og Bellona utvikle en mer miljøvennlig oppdrettsform, der oppdrett av tang og tare er den del av konseptet. Men både fylkesmannen i Troms og fylkemannen i Finnmark, som settefylkesmann, har sagt nei til planene. Det aksepterer kommunen, som har begynte å jobbe med nye planer opp mot forskningsmiljøet i Tromsø, sier ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen.