Vil ha flere økobønder

Tine vil at flere nordnorske bønder skal levere økologisk melk. Nå er det bare 14 produsenter som leverer økologisk melk, til sammen 1,5 millioner liter. Målet var å nå 7 millioner innen utgangen av året. I tre år har Tine, Landbruksdepartementet, fylkesmennene og fylkeskommunene i Nordland og Troms jobba for å få økt økomelkproduksjonen. Økomelkprosjektet fortsetter ut 2016, men målet reduseres til 3,5 mill liter.