Vil ha flere kvinnelige ledere

– Det er for få kvinner i toppstillinger på kunstfagene ved universitet og høgskoler. Det sier dosent ved musikkonservatoriet i Tromsø, Hilde Blix. Hun skal sammen med forsker Lilly Midtner gjennom et nasjonalt prosjekt finne tiltak for å få flere kvinnelige ledere. Innen kunstfagene er det i dag kun 18 prosent professorer og enda færre ledere, hevder de to forskerne.