Vil ha felles kontrollsenter

Tromsø kommune ønsker at det etableres et felles senter for ulike offentlige kontrollmyndigheter i Tromsø. Ordfører Kristin Røymo vil ha et slikt senter for å unngå at det blir mafialignende tilstander – særlig i byggebransjen. Administrasjonssjefen skal nå jobbe videre med dette forslaget. Slike sentre er etablert i flere norske byer.