Vil ha et eget Finnmark teater

Teaternestor frykter at HT blir et reint byteater for Tromsø i framtida. Vil ha eget regionteater i Finnmark.

Fastlåst i fortida? Eller vital i kulturlivet?

Viktige stemmer fra den nordnorske bølgen på 70-tallet møttes til debatt under Festspillene i Nord-Norge tirsdag. Nutid og framtid ble det lite tid til, men Nils Utsi (t.v.) ønsker seg et eget regionteater i Finnmark. Videre fra v.: Ragnar Olsen, Ingeborg Breines, Laila Stien og Knut Erik Jensen.

Foto: Hege Iren Hanssen

– Hvorfor skal ikke Finnmark ha et teater, når Nordland har et eget teater?

Spør skuespiller Nils Utsi.

Ideen om et eget teater for Finnmark ble fremma under Festspillene i Nord-Norge og debatten "Større kraft enn krutt – 40 år etter".

– Viktigst nå er teaterbygg

Utsi var selv sentral i etableringa av Hålogaland Teater i 1971. HT er i dag regionteater for både Troms og Finnmark.

– HT kommer nok med tida til å utvikle seg til å bli et byteater for Tromsø, mener Utsi.

Han ønsker også at det i sameksistens med Finnmark Teater skal etableres et samisk ungdomsteater.

– Men det viktigste nå er likevel at det samiske nasjonalteatret Beaivvás får sitt eget bygg først, legger Utsi til.

Ble ei mimrestund

– Hvordan skal kulturen bidra til lys i husene, og til å stå i mot sentraliseringa?

Det var inngangsspørsmål til debattleder Ingeborg Breines fra Nordnorsk tenketank, da festspillene inviterte til debatt på Ludo tirsdag. «Hva preget 1970-tallets kulturelle oppvåkning? Og kan man lære noe av den i dag?» Dette var spørsmål Nils Utsi, filmskaper Knut Erik Jensen, skribent og oversetter Ragnar Olsen, og forfatter Laila Stien skulle diskutere. Alle fire var sentrale stemmer på 70-tallet – og er det fortsatt.

– Dette skal ikke bli en minnestund, fremmet Breines, men det ble nok mer mimring enn framtidsvisjoner.

Møtested uten ungdom

For mens deltakerne kunne fortelle om ei tid da statusen til landsdelen ble løfta av blant annet at det nordnorsk språket ble tatt i bruk i kunsten, var det vanskelig å finne unge stemmer i lokalet som kunne si noe om hva utfordringene er i dag – hvis de er der.

Folk festspilldebatt

Ungdommen uteble fra en debatt som skulle si noe om hva kulturlivet i dag kan lære av 70-tallet.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Er det noen her under 30? spurte Knut Erik Jensen, og ba om håndsopprekning blant de godt voksne tilhørerne som hadde funnet veien til Ludo.

– En, to, tre, ja! Talte Jensen til latter.

Dynamisk kulturliv

Selv etterlyste han mer patriotisme – for å få mer kraft og krutt i kulturlivet.

– Men det er mange dynamiske folk i kulturlivet nå. Og trøkken er tilbake på festspillene, med Maria Utsi som direktør, sier Jensen.

Veldig inhabil i dette, må Nils Utsi, festspilldirektørens far, innrømme at han er enig med Jensen.

– 70-tallet kan vi aldri hente tilbake. Men vi er ute av en nedadgående bølge. Det er stor optimisme i kulturlivet generelt, sier Utsi, før han lanserer sin plan om et samisk ungdomsteater og et norskspråklig regionteater for Finnmark.

– Pengene til dette, de bør vi få direkte fra olje- og gassproduksjon til et fond for kulturhus i Nord-Norge.