NRK Meny

Vil ha endringer i Troms Kraft

Eierne av Troms Kraft vil ha vurdert om ordningen med bedriftsforsamling i selskapet skal fjernes. Organets oppgave er å føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Bedriftsforsamlinga, som består av politikere og ansatte i TK, fikk sterk kritikk av granskerne etter avsløringa av store tap i Sverige. Nå vil Troms fylkeskommune og Tromsø kommune se på om organet skal opprettholdes, sier fylkesrådsleder Line Fusdahl.