NRK Meny

Vil ha en kommune i Nord-Troms

– En stor Nord-Troms-kommune hadde vært det beste, mener ordfører Lidvart Jakobsen i Nordreisa. I går vedtok et enstemmig kommunestyre i Nordreisa å sette i gang arbeidet med å utrede sammenslåing. Formannskapet skal lede arbeidet, men målet er å få til ei interkommunal prosjektstilling som ser på alle de seks kommunene.