Vil ha egen direktør i Harstad

En egen direktør ved UNN Harstad hadde kunnet bedre på situasjonen med høyt sykefravær og sterk belastning på de ansatte. Det sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Geir Magne Johnsen. Som NRK tidligere har fortalt har flere sykepleiere sagt opp jobben på grunn av underbemanning. Johnsen håper helseforetaket vil gjeninnføre ordningen med direktør også i Harstad.