NRK Meny
Normal

Vil ha dyrere strøm i byene

SV tar til orde for å øke nettleien i byene for å utligne prisforskjellene på strøm mellom by og land.

Høyspentmaster
Foto: MICK TSIKAS / REUTERS

Strømkunder i tettbygde strøk har i dag langt lavere nettleie enn folk i utkantstrøk. Forskjellen kan utgjøre en ekstra utgift på 5.000 kroner i året for kundene i distriktene.

Nå vil SV innføre en utjevningsavgift, som vil gjøre nettleien høyere i byene.

Folk i byene må heller finne seg i å betale mer enn de gjør i dag.

Lena Jensen, stortingsrepresentant i SV.

– Det er urettferdig at folk i distriktene skal betale mer i nettleie enn andre. SV mener viktig infrastruktur skal koste det samme over hele landet, og da må folk i byene heller belage seg på å betale litt mer enn i dag, sier Lena Jensen, stortingsrepresentant for SV, til Nationen.

Sammenligner med posten

SV-politikeren sammenligner nettleien med telefon og frimerker, som koster det samme over hele landet.

– Når vi klarer det på posten, hvorfor skulle vi ikke klare det samme med strøm, sier Jensen, som også mener lik pris bør lovfestes.

Jensen peker på at SV har programfestet lik pris over hele landet, og mener at en utjevningsavgift vil være det beste for alle parter. Hun mener at lik pris bør være lovfestet.

Ikke enige

Men regjeringskollegene i Senterpartiet og Arbeiderpartiet er skeptiske til SV-forslaget.

– Å innføre en egen avgift i byene synes jeg ikke er noen god idé, sier Erling Sande, Sp-representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han vil heller utligne prisforskjellene ved å øke tilskuddet over statsbudsjettet.

Blankt avslag

Arbeiderpartiet avviser SVs forslag om utjevningsavgift blankt.

– Det er uaktuelt å innføre en slik avgift. Den vil bli oppfattet som urettferdig av folk, sier nestleder Tore Nordtun (Ap) i energi- og miljøkomiteen.

Han er enig i at det alt er urettferdig i dag, men at det inntil videre er bedre å øke tilskuddet over statsbudsjettet.