– Russland-samarbeidet er enda viktigere nå

Norge må få til et fortsatt godt samarbeid med russerne - til tross for at vi må reagere når russerne bryter folkeretten i Ukraina. Det mener leder Rune Rafaelsen i Barentssekreteriatet.

Leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen

Leder Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet, sier samarbeidet over grensa mellom Norge og Russland er ennå viktigere nå.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Folk-til-folk samarbeidet er utrolig viktig, og foreløpig ikke rammet av sanksjonene Norge og EU har innført mot Russland.

– Dette er noe som må fortsette, understreker leder Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet.

Han mener at Norge må sørge for økt samarbeid lokalt, samtidig som man sanksjonerer mot Russlands framferd i Ukraina.

– Så langt er det ingenting fra norsk side som er truet eller ødelagt for samarbeidet - tvert imot. Jeg ser på mine hyppige møter med UD (Utenriksdepartementet) så har vi fått full oppbacking på det vi gjør når det gjelder samarbeidet på regionalt nivå. Det har vært veldig betryggende å ha hatt politiske møter med ledelsen i UD, sier Rafaelsen.

Skal fortsette samarbeidet

– Hva slags beskjeder får dere fra UD om saken?

– Der får vi klar beskjed om at vi skal fortsette med alt det regionale arbeidet, og alle prosjekthåndteringer vi har. Der går alt som normalt.

Rafaelsen sier det også er verdt å legge merke til at den norske statssekretæren Bård Glad Pedersen i UD, skal reise til Poljarnye Zori på et atomkommisjonsmøte i slutten av september.

– Veldig mange av de tingene vi samarbeider med Russland om går som normalt. Her prøver man fra norsk side å legge vekt på og fortsette med den gode dialogen vi har på alle mulige måter, sier Rafaelsen.

Viktig å opprettholde

Grenseovergangen på Storskog

UD påpeker at man skal fortsette det gode samarbeidet over grensen mellom Norge og Russland, tross konflikten i Ukraina. Her ved grenseovergangen mellom Norge og Russland på Storskog i Sør-Varanger.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Det er viktig å opprettholde det, med tanke på den strenge grensekontrollen man har hatt mellom Norge og Russland tidligere.

Antall grensepasseringer har gått fra 4.000 i 1993 til beregnet 400.000 i 2014.

Hvordan det blir framover er likevel usikkert, med tanke på konflikt4en i Ukraina. Spesielt ettersom de 28 medlemslandene i Eu skulle iverksette nye sanskjoner mot Russland mandag. Disse kan bli stanset dersom Russland viser vilje til å stanse den blodige konflikten i Ukraina.

Vårt ansvar

– Det er vårt ansvar at det gode grensesamarbeidet fortsetter. Vi har jo åpne grenser, noe det er viktig for Norge å fortsatt ha. Vår erfaring som nabo tilsier at vi bør ha enda mer folk-til-folk-samarbeid nå, fastslår Rafaelsen.

Han poengterer at det tross alt er de som bor langs grensa som erfarer konsekvensene her.