Vil ha bedre akuttberedskap

Ordførerkandidat i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), ba landsmøtet i Arbeiderpartiet om støtte til å bedre akuttberedskapen. Hun viste til at det er flere tettsteder og øyer i Troms hvor ambulansen ikke kan nå innen akseptabel responstid. – Spesialisthelsetjenesten er underfinansiert, penger skal spares og det kuttes – blant annet i akuttberedskapen. Ambulansestasjoner og ambulansebåter legges ned, og det sentraliseres, sa Opsal. Hun mener helseforetakenes planlagte innsparinger i akuttberedskapen må settes på vent inntil gode alternativer er på plass.

Kari-Anne Opsal
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK