Vil ha ambulansejetfly til Svalbard

Økt aktivitet i Arktis og rundt Norges mest strategiske ytterpunkt, Svalbard, er en ønsket utvikling. Derfor bør Svalbard betjenes av et ambulansejetfly,foreslår Troms Frp for landsmøtet. Partiet mener Norges suverenitet i nordområdene fordrer også en håndheving av denne. – Nye næringer vokser frem med høy hastighet, reiselivet har eksplodert og ekspandert, fiskerinæringen ser nye muligheter med isfritt hav og nye olje og gass etableringer ligger foran oss.