NRK Meny

Vil ha 7 måneders fengsel

Aktor krever fengselsstraff for alle de tre mennene som er tiltalt for grov økonomisk utroskap i Øst-Finnmark tingrett.
Politiadvokat Jens Bernhard Herstad la ned påstand om 7 måneders fengsel for mannen fra Finnmark, og henholdsvis 6 og 5 måneder for de to som jobber i Ålesund-selskapet Bunker Oil. 120 dager av straffen bør gjøres betinget, ifølge aktor.
Forsvarerne ba om frifinnelse for alle de tiltalte.