NRK Meny
Normal

Helga vil gi opp finnene etter 15 års sommel

Laksen forsvinner mens de finske miljø-byråkratene somler. Nå vil stortingsrepresentant Helga Pedersen droppe hele samarbeidet med Finland om Tanavassdraget.

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen

Finske fiskere har tatt en stadig større andel av laksen i Tanaelva, selv om det meste av vassdraget er norsk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forhandlingene om en ny avtale om fisket i Tana har stått i stampe i 15 år. Regjeringen hadde håpet å få på plass en ny avtale i år, men det er lite som tyder på noen løsning før i 2018.

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap) har mistet tålmodigheten med finnene.

Foto: Nils Henrik Måsø

Det er rett og slett ikke holdbart. Nå har man forhandlet i flere år, og utviklingen i Tanaelva har gått i feil retning. Derfor haster det å få på plass en løsning som gjør at man får laksefisket ned på et bærekraftig nivå, sier stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.

Hun er en av flere som nå tar til orde for å si opp den norsk-finske samarbeidsavtalen om Tanavassdraget.

Finland tar mest

På 90-tallet ble Norge og Finland enige om en avtale som i etter planen skulle føre til økt laksebestand.

Det motsatte har skjedd, og fra gode år med fangster på 250 tonn laks, er tallene nå nede i 100 tonn. Bunnåret kom i 2009, med bare 63 tonn laks. Forskerne fastslår at flere laksestammer i vassdraget er i en kritisk tilstand.

En rekke statsråder har prøvd og mislyktes i å få i stand en avtale med finske myndigheter. På norsk side er misnøyen stor med at stadig mer av fangsten – opp mot to tredeler – nå tas på finsk side, til tross for at Norge har en større del av vassdragene der det går laks.

– Kan ikke skure og gå

Finnene på sin side mener de ikke har grunn til å endre avtalen, angivelig på grunn av at Norge fremdeles tillater garnfiske i sjøen etter laks.

– Jeg mener at man må vurdere å si opp avtalen med Finland. Når man har holdt på så lenge uten å komme til et resultat, kan man ikke la det skure og gå. Man må se på fordeler og ulemper før man tar den endelige beslutningen, men det er viktig at de diskusjonene kommer i gang.

Tine Sundtoft

Tine Sundtoft (H) frykter konsekvensene hvis Norge dropper samarbeidet med Finland.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vil det ikke gjøre vondt verre å avslutte samarbeidet?

– At det blir mer tungvint er åpenbart, men det kan i alle fall ikke fortsette som nå, sier Helga Pedersen.

Taust fra departementet

NRK har ikke lyktes med å få Klima- og miljødepartementet i tale om denne saken. Statsråd Tine Sundtoft sa i Stortingets spørretime før jul at en avtale vil foreligge tidligst i 2017. Sundtoft mener en oppsigelse av avtalen vil skape betydelige utfordringer for fiskeforvaltningen av elva.