Vil gi alle lærlingplass

Troms fylkeskommune forlenger ordningen med samfunnskontrakter i arbeidslivet frem mot 2020. På den måten håper de å kunne tilby lærlingplass til alle. Per i dag er det et skrikende behov for flere lærlingplasser i fylket. Nasjonalt er det etablert flere tiltak for å sikre flere læreplasser, som er en nasjonal utfordring.