NRK Meny

Vil gå videre med Skansen-utbygging

Byrådet i Tromsø vil gå videre med planene om ei utbygging på Skansen-området, selv om Riksantikvaren og fylkeskommunen har gått sterkt i mot planene. Kulturmyndighetene mener planen ikke tar nok hensyn til Skansen som nasjonalt fredet festningsverk. Nå ber byrådet om at fylkesmannen innkaller til meglingsmøte. Tromsø skipsverft ønsker å flytte fra området, der det planlegges 360 boliger, nye bygg med kontor, forretning, hotell og parkering.