NRK Meny
Normal

Vil frede kulturminner laget av krigsfanger i Tromsø

Byrådet i Tromsø går inn for fredning av Skattøra Sjøflystasjon på Tromsøya.

Skattøra sjøflyhavn

Den gamle sjøflyhangaren, med sine karakteristiske buer, blir i dag brukt til forretningsvirksomhet. Nå bør den fredes,mener byrådet.

Foto: Tom Søbstad/nrk

Kommunestyret i Tromsø slutter seg til Troms Fylkeskommunes forslag om fredning av Skattøra Sjøflystasjon.

Formålet med fredningen er å bevare Norges og Nord-Europas best bevarte sjøflyhavn og det viktigste militærhistoriske kulturminnet i Tromsø fra nyere tid.

Saken skal opp i byrådsmøte torsdag.

Skattøra sjøflyhavn

Plantegningene fra byrådets sakspapirer viser hvilke steder som anbefales fredet.

Foto: Tromsø kommune

Utført av krigsfanger

Splintvernmuren på Skattøra

Den gamle muren skjemmes i dag av mye rusk og rask.

Foto: Tom Søbstad/nrk

Inkludert i fredningen er to splintvernmurer, som er de største byggverkene utført av krigsfanger i Tromsø. Totalt omfattes fredningsforslaget 11 bygninger, i tillegg til en bunker, et oljehus, et betongfundament, tre gråsteinmurer og en minnestein.

Etter at forsvaret og flyselskapene forlot området etter krigen, ble det overtatt av Tromsø kommune i 1973. Kommunen har i ettertid delt ut enkelte av tomtene til industri og handelsvirksomhet.

Lang ventetid

Spørsmål om fredning av Skattøra har pågått helt tilbake til 1991. Da skrev Kulturetaten i Troms fylkeskommune at

«På Skattøra er bebyggelsen og restene etter denne, krigsminner fra siste krig. Det er svært positivt at bygningene er i bruk og blir tatt vare på. Steinmurene bør vernes, både ut fra kulturhistoriske grunner og fordi de er flotte strukturer i området. (..) Begge murene bør vernes slik de står i dag, eller inngå i nye prosjekt.»

Tromsø kommune skal redegjøre behandlingen av saken for Riksantikvaren, som er fredningsmyndighet. Deretter er det Klima- og miljødepartementet som gjør endelig vedtak på om Skattøra i Tromsø skal fredes.