NRK Meny
Normal

Statoil vil fortsatt satse i nord

Nye funn i Nordsjøen vil ikke forsinke oljeeventyret i nord, hevder Statoil.

Polar Pioneer

Boreriggen Polar Pioneer gjorde tidligere i år et stort oljefunn på Skrugard-feltet i Barentshavet (her er riggen ved land i Tromsø).

Foto: Bernt Olsen / NRK


Etter det store og attraktive oljefunnet i Nordsjøen, har det oppstått tvil om hvorvidt oljeselskapet har kapasitet til å satse tungt også i Barentshavet.

Blant annet skrev fagbladet Teknisk Ukeblad nylig at oljeeventyret i nord kan bli utsatt på grunn av det gigantiske funnet i Nordsjøen.

– Har ikke nok kapasitet


Professor ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, sier det ikke er nok kapasitet til å bygge ut alt, og at noen felt må prioriteres.

Han mener derfor at det blir svært krevende for Statoil å bygge ut både Skrugard og et nytt stort felt i Nordsjøen.

– Det må prioriteres, ellers så stiger bare riggrater og leierater, slik at det blir kostnadsoverskridelser og lav kvalitet.

Når det prioriteres så er det viktig å ta vare på de feltene som allerede er der, og når det er ivaretatt så vil man velge de prosjektene som er mest lønnsomme, sier professoren.

I tillegg så må oljenæringen gjøre seg ferdig med de allerede eksisterende oljefeltene sørpå.

– I de gamle feltene er mye gjenværende olje og gass som må tas ut, mens plattformene er til stede, sier Osmundsen.

Holder fast på Skrugard

OLA ANDERS SKAUBY FOTO: Kim Laland

Vil fortsatt satse: Informasjonssjef i Statoil Ola Anders Skauby sier Skrugard-utbygginga ikke blir forsinket.

Foto: Kim Laland

Statoil vil selv ikke gå med på påstanden om at det gigantiske funnet i Nordsjøen setter en demper på oljeutvinning i Barentshavet. De fastholder at utbygging av Skrugard skal starte innen 6- 8 år.

– Vi har som ambisjon å holde trykket oppe med aktivitet. Det er ingenting som Tilsier at Skrugard vil bli satt til side for noe annet, sier Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby.

Kan bryte fristene

Bjørn Rasen i Oljedirektoratet forteller at deres erfaring er at olje og gasselskapene ikke alltid overholder fristene.

– Det er ikke alltid prosjektene på norsk sokkel kommer når de skal. Men om et prosjekt kommer ett år seinere, så er ikke det det det mest alvorlige. Vi er mest opptatt av å ha en maksimal verdiskapning i de store feltene som fortsatt er i produksjon, sier Rasen.