Vil flytte kirkegård på grunn av skredfare

– Må gjøres med verdighet og fornuft, sier sognepresten på Svalbard.

Kirkegård Longyearbyen

Kirkegården i Longyearbyen ble etablert i 1917. To år senere ble den også vigslet.

Foto: Jan Greve / NTB scanpix

Kirkegården i Longyearbyen kan bli flyttet. Årsaken er at kirkegården ligger i et skredutsatt område, skriver Svalbardposten.

Senest i fjor gikk et jordskred like ved kirkegården. Derfor ønsker Svalbard kirke å etablere en ny kirkegård et annet sted i Longyearbyen. Samtidig vurderes flytting av de eksisterende gravstedene.

– Kirkegården ligger i et rasutsatt område både sommer og vinter, og noe må gjøres, sier sogneprest i Svalbard Kirke, Leif Magne Helgesen.

Etablert i 1917

Kirkegården ligger på vestsiden av Longyeardalen og ble etablert i 1917. 100 år senere er kirkegården fortsatt i bruk, men på grunn av skredfaren er det vanskelig å etablere nye graver. I oktober 2016 gikk et jordskred fra fjellet over kirkegården, i tillegg har veien forbi kirkegården flere ganger vært stengt på grunn av skred og skredfare.

Jordskred på Svlbard

I oktober 2016 ble veien forbi kirkegården i Longyearbyen stengt på grunn av jordskred.

Foto: Trond Olsen, sysselmannsførstebetjent / Sysselmannen på Svalbard

Nå planlegger Svalbard kirke etableringen av en ny kirkegård, et arbeid som skjer i samarbeid med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre.

– Det sier seg i grunnen selv, at en gravplass er et sted man skal ha respekt for. Det er et sted mange har sterke følelser for. At kirkegården er trygg, er viktig for byen, sier Sysselmann Kjerstin Askholt til Svalbardposten.

Håper på flytting om to år

En aktuell plassering for en ny kirkegård er et område rett ved Svalbard kirke, men også andre steder vil bli vurdert.

Sogneprest Leif Magne Helgesen under folkemøtet på Svalbard

Leif Magne Helgesen har vært sogneprest på Svalbard siden 2006.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Samtidig diskuterer man altså flytting av de eksisterende gravene, noe som ikke er ukjent problematikk på Svalbard. Flere steder på øygruppa har gamle fangstmanngraver blitt flyttet fordi de var truet av erosjon fra havet.

– Sysselmannen og Svalbard museum har rutiner på hvordan man flytter graver med verdighet for de som hviler der og for de pårørende, sier Helgesen.

Går alt etter planen, er etablering av ny kirkegård og flytting av gamle gravsteder i Longyearbyen realisert iløpet av to år, håper sogneprest Leif Magne Helgesen.