Vil flytte bebyggelsen: – Gjentatte evakueringer er krevende

Flytting av boliger og sikringstiltak må til for å hindre framtidige evakueringer ved ekstremvær, mener lokalstyrelederen i Longyearbyen.

Befaring nær Longyearbyen

Her fra torsdagens befaring i skredutsatte områder nær Longyearbyen.

Foto: NILS MEHREN / NRK

Leder i lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen håper på fortgang i arbeidet med å flytte bebyggelse, og lage sikringstiltak mot jordskred og snøras.

Fortsatt må 40 av de totalt 263 evakuerte holdes borte fra sine hjem på grunn av ekstremvær som har rammet øygruppen de siste dagene.

Ny vurdering om fortsatt evakuering blir gjort torsdag formiddag.

Longyearbyen har stor risiko for å bli utsatt for ulike typer naturskader. NVE holder på å kartlegge og finne ut hvordan befolkningen kan leve tryggere i framtiden.

Arild Olsen

Leder i lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Jeg håper NVE-rapporten kommer snart, slik at vi kan sette fart i arbeidet med å sikre befolkningen. Gjentatte evakueringer er krevende, sier lokalstyrelederen til NRK.

Sikringstiltak, flytting av deler av bebyggelsen, og bygging av flomvoller kan være noen av løsningene NVE vil peke på i sin rapport.

Longyearbyen trenger nye boligområder som er sikre mot jordskred og snøras, mener Olsen.

– Inntil videre prøver man å etablere en så god kontroll som overhodet mulig basert på faglige vurderinger.

– Forventer hjelp fra storsamfunnet

Det er lokalstyret, arealplanleggerne og eiere av bebyggelsen som må ta avgjørelsene om å eventuelt flytte og bygge nye boliger når NVE er ferdig med sitt arbeid.

– Et slikt stort prosjekt vil kreve kapitaltilførsel, og jeg forventer at storsamfunnet stiller opp og hjelper Longyearbyen. Økonomien til lokalstyret er presset, og vi har ikke råd til å ta et slikt prosjekt alene.

Er det arealer til nye boliger?

– Ja absolutt, vi har gjort beregninger som viser at vi kan flytte deler av bygningsmassen uten at det skal bero på store problemer.

Også sysselmann Kjerstin Askholt er opptatt av å trygge omgivelsene for befolkninga i Longyearbyen.

– Jeg tenker det er viktig at når NVE legger fram sine skredrapporter at vi, lokalstyret og sentrale myndigheter setter oss ned raskt og vurderer hva som skal gjøres på litt lengre sikt, sier Askholt.