NRK Meny

Vil fjerne urfolksbegrepet

Sametingsrepresentant Johan Vasara er betenkt over at regjeringen ikke vil bruke ordet "urfolk" i Grunnloven. I komitébehandling av grunnloven foreslår de borgerlige partiene å bruke betegnelsen "folk". Vasara påpeker at rettigheter som samer har til språk, kultur og land er sikret gjennom statusen som urfolk. Vasara etterlyser begrunnelse for at de borgerlige vil fjerne begrepet urfolk.