Normal

Vil fjerne samisk nasjonaldag

Nasjonaldagen skaper harme og konflikt i Finnmark, mener Frp.

Samene feirer sin nasjonaldag 6. februar. Men det ønsker Frp i Finnmark en slutt på.

- Å bruke ordet nasjonaldag skaper mye harme og konflikter i fylket, og det skaper en del misforståelser og begrepsmisbruk, rett og slett. Og veldig mange føler at det legges opp til at man må spørre seg hvor lenge det går før Sametinget forlanger å få en egen stat i Norge, sier Claus Jørstad, som er leder i Finnmark Frp.

Nedstemt

Forslaget om å fjerne nasjonaldagen kom frem da fylkestinget onsdag gjennomgikk sin samarbeidsavtale med Sametinget, men det falt mot seks stemmer. Disse kom fra Frp, Kystpartiet og Venstre. Fylkestingspolitker og sametingspolitiker Janos Trosten er ikke overrasket:

– Nå er jo Frp kjent for å prøve å sanke stemmer på fordommer og uvitenhet. Heldigvis er fylkespolitikerne så voksne at de avfeide forslagene fra Frp med stor styrke. Det betyr at politikerne er modne for samepolitiske spørsmål, og det er kjempebra, mener Trosten.

– Interessant møte

Flere representanter kom med kritiske bemerkninger til samarbeidet med Sametinget. Men forslaget om å bryte samarbeidet falt likevel mot bare fire stemmer - fra Fremskrittspartiet.

Sametingspresident Aili Keskitalo fulgte med under Fylkestingets behandling, og hadde denne kommentarene etter møtet:

– Det var interessant å følge møtet, og jeg ser jo at mange av fylkespolitikerne har samme spørsmål som sametingsrepresentantene. For det første lurer de på hvordan de kan ta samarbeidet videre, og for det andre lurer de på hvordan de som politikere kan få mer, sier Keskitalo.