NRK Meny

Vil fjerne krav til drosjeløyve

Regjeringen vil ha et friere drosjemarked, og foreslår å fjerne dagens krav til drosjeløyve under visse vilkår. I tillegg vil de fjerne løyvehavernes plikt til å være tilknyttet en drosjesentral. – Drosjenæringen får med dette forslaget et regelverk som er enklere og bedre tilpasset dagens behov og ny teknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).