NRK Meny
Normal

Vil fjerne Juridisk fakultet

Ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet støtter forslaget om å fjerne Juridisk fakultet, men lar Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik bestå.

Universitetet i Tromsø

Den framtidige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet er under debatt.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Dermed har administrasjon i sitt forslag tatt hensyn til miljøet i Narvik, der man har ment at man ved sammenslåingen i 2016 fikk forsikringer om at man skulle bestå som eget fakultet.

Konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland sier det har vært mye diskusjoner om statusen til fakultetet i Narvik, blant annet juridisk. Konklusjonen er at styret ikke er bundet juridisk til å beholde fakultetet.

– Et annet spørsmål er om det vil være klokt å slå sammen. Det har vært en grundig prosess, innspillene har gitt oss rådet å la Narvik bestå, og det har vi lyttet til, sier han til NRK.

Juridisk fakultet forsvinner

Men den heftigste debatten har skjedd rundt framtida til Juridisk fakultet.

Den startet da en intern arbeidsgruppe som, på oppdrag fra universitetsstyret, hadde sett på framtidig organisering, la fram sitt forslag i vinter. Denne gruppa var delt, fem ville ha en smal modell med få fakultet og fire ville ha en bred modell, lik dagens organisering. Flertallet ville fjerne Juridisk fakultet og slå den sammen med biologi, fiskeri og økonomi.

Sist i mars ba styret om en ny utredning der flertallet opprettholdt konklusjonen, fire fakultet og uten eget Juridisk fakultet.

Dette skapte sterke reaksjoner på fakultetet i Tromsø blant ansatte og studenter. Også andre juridiske miljøer har reagert.

UiT

Dekan Trude Haugli ved Juridisk fakultet og direktør Jørgen Fossland er sterkt uenige om framtida til Juridisk fakultet.

Foto: Laila Lanes / NRK

Fossland sier at han har lagt stor vekt på at styret vil at det skal bli færre fakultet og at organiseringen skal åpne for mer tverrfaglig samarbeid.

– Basert på innspill fra høringen mener vi at det ligger flere interessante skjæringspunkter særlig mellom det velrenommerte havrettsmiljøet på Juridisk fakultet og de tunge kompetansemiljøene universitetet har på marin forskning, der tror vi at universitetet kan få til noe bra, sier han.

Det ser ikke dekan Trude Haugli. Hun sier til NRK at de ansatte ser på dette som en tvangssammenslåing.

– Vi frykter at fagmiljøet skal bli dårligere, at vi skal bli mindre synlig ved universitetet, sier hun.

Hun sier de føler at deres argumenter ikke blir hørt.

– Vi finner ikke den faglige linken mellom Det juridiske fakultet og fiskeri, biologi og økonomi.

Den nye modellen

I den nye modellen som foreslås fra 1.1.2018 blir det fem fakulteter:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
  • Det juridiske fakultet + Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Det opprettes to regionale viserektorstillinger for å ivareta stedlig ledelse og regional tilstedeværelse på avdelingene i Alta og Narvik. De skal sammen med dekanene, rektor og direktør utgjøre universitetets nye toppledelse.

Universitetets nye ledergruppe vil dermed ha stor representasjon utenfor Tromsø, skriver UiT i en pressemelding.

Det er nå opp til styret å ta endelig stilling til forslaget, det skal skje torsdag 29. juni.