Vil felle fire bjørner

Fra 1. september ønsker rovviltnemda i Troms og Finnmark tillatelse til å felle fire bjørner i Øst-Finnmark. Et av områdene man ønsker å jakte i er Pasvik i Sør-Varanger.

Der er bjørnen særlig nærgående, og folk opplever ofte å se bjørn utenfor husene sine.

Ikke naturlig

- Vi tenker jo at det ikke er naturlig at bjørnen skal gå blant folk. Den skal jo helst være i skogen, hvor den hører hjemme. Den skal heller ikke bli vant til å forbinde folk med mat, mer Edith Randa, som driver campingplass i Pasvik.

Hun forteller at selv man aldri har opplevd at bjørnen har opptrådt truende ovenfor mennesker, mener folk i området at man bør kutte ned på bjørnestammen.

Vil fjerne usjenert bjørn

 For en ukes tid siden varslet rovviltmyndighetene at de ønsker lisensjakt. Nå har søknaden til direktoratet kommet, og Pasvik er en av områdene hvor man ønsker å jakte forteller rovviltskonsulent ved Fylkesmannen i Finnmark, Paul Antoni Nilsen.

– Hvis vårt forslag og rovviltsnemdas anmodning blir godkjent hos direktoratet for naturforvaltning, så ønsker vi å ta ut bjørn i de områdene som ligger nærmest folk og bebyggelse. Dette for å ta ut flere av de bjørnene som har en mindre sky atferd enn det som er normalt og ønskelig, sier Nilsen.

55 bjørn i Øst-Finnmark

Nilsen kan fortelle at ved å analysere DNA fra bjørneskit har man funnet ut at det i dag befinner seg minimum 55 bjørner i Sør Varanger Kommune.

- Hvis en har dette antallet individer, så er ikke det så mye i seg selv. Ser man imidlertid på tettheten av disse innenfor Sør Varanger Kommune, så er denne på høyde med bjørnetette områder i f.eks Sverige.

Kan bli jakt hver høst

I følge søknaden fra rovviltsnemda ser man for seg at man feller fire bjørner denne høsten. To i et avgrenset område i pasvikdalen, og to av dyrene kan felles i den resterende del av Sør-Varanger pluss kommuene Nesseby og Tana. Og man ønsker ikke å stoppe der.

- Hvis det først blir åpnet for jakt, og bestanden holder seg på et jevnt nivå, så kan det bli aktuelt med jakt hver høst fremover.