Vil få ned ventetid for oppkjøring

Statens vegvesen, region nord ber Vegdirektoratet om ei forskriftsendring for å løse problemet med lang ventetid for å kjøre opp i Tromsø. Ventetiden var ved årsskiftet opp i 35 virkedager, og er den lengste i ventetiden i landsdelen. Årsaken er at folk bestiller tidspunkt for førerprøven tidlig, men avbestiller for sent til at timen kan overtas av andre.