Vil endre loven

- Paragraf 196 i straffeloven er moden for revisjon. Det sier Ståle Luther, som leder Barnehuset i Tromsø. Paragrafen, som gjør det straffbart å unnlate å melder fra dersom man vet at et barn blir mishandlet, må bli klarere og få lavere terskel for straff, mener han. - Jeg er medlem i Barnevoldutvalget, og det vil være naturlig å ta opp saken der, sier Luther.

Ståle Luther
Foto: Ida Louise Rostad / NRK