Vil endre Havbruksfondet

Naturvernforbundet vil fjerne ordninga der oppdrettskommuner får millionsummer fra det nyoppretta havbruksfondet. Generalsekretær Maren Esmark mener pengene heller skal gå til forsking for å gjøre næringa mer miljøvennlig. I går ga regjeringa 2,7 milliarder kroner til utvalgte fylker og kommuner. 16 kommuner i Troms får til sammen 223 millioner kroner.