Vil endre ambulansestrukturen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil legge ned ambulansestasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord. I stedet ønsker UNN en stasjon midt på Senja, som kan betjene begge områdene. De tillitsvalgte vil imidlertid beholde stasjonen på Stonglandseidet. De foreslår et prøveprosjekt i Gryllefjord-området der akuttmedisinsk personell ivaretar pasientene mens de venter på ambulansen.