Vil dyrke unge fotballtalenter

Trener Jo Richard Hovden mener det i Finnmark er ekstra viktig å få frem fotballtalenter tidlig.

Talentutvikling
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hammerfest Fotballklubb vil dyrke fotballtalenter helt ned i åtteårsalderen.

Trener Jo Richard Hovden mener at det er spesielt viktig å satse tidlig på talenter i Finnmark i forhold til andre steder i landet. Torsdag gikk han ut i Finnmark Dagblad og frontet en dyrking av fotballtalenter helt ned i 8-årsalderen.

Bredde som gjelder

Fotball skal være gøy og det skal være bredde – det er usedvanlig viktig, mener treneren.

– Men jeg tror og, at det må være plass og rom for at også de beste spillerne kan få lov til å utvikle seg og til å utvikle de ferdighetene de har som fotballspillere på et langt tidligere stadium.

Hovden er ikke redd for at dette vil skape A- og B-spillere i tidlig alder. Han mener en eller to gutter eller jenter skal få muligheten til å øve seg litt ekstra på et høyere nivå, for deretter å kunne bidra med sin egen aldersgruppe.

Fra det å være best med sin egen treningsgruppe til kanskje å være blant de dårligste, tror han kanskje bare er godt for allmenndannelsen i tillegg.

Hammerfest-treneren mener det er viktig å se til de store fotballnasjonene i Europa hvor en starter elitesatsingen tidligere, og han mener det er spesielt viktig i Finnmark, hvor ungdommene ofte flytter fra hjemplassen allerede ved 18-årsalderen.

Tviler på kompetansen

Klubbutvikler i Finnmark Fotballkrets, Torkild Østvik er ikke i mot at talenter får hospitere i lag med eldre og bedre spillere, men tviler på at kompetansen blant trenere i Finnmark er høy nok til dette.

– Ofte er det enkeltpersoner som skaper gode fotballmiljø. Og så følger de enkeltpersonene årsgruppene oppover, og så glemmer klubbene å heve kompetansen etter at de forlater barnefotballen.

Norges Fotballforbund advarer mot fokus på prestasjoner, resultater og topping av barnefotballen.