Vil du bli husket slik etter din død?

Gamle forbrytelser aktualiserer nye problemstillinger.

Gamle krimbilder skal bidra til ny debatt.

VIDEO: Forbryterportretter anno 1800-tallet.

Tromsø museum stiller i samarbeid ut Norsk Rettsmuseum ut gamle fangeportretter fra 1800-tallet.

Tyver og prostituerte er navngitt på bildene sammen med beskrivelse av straffen de fikk. De yngste er helt ned i 11 år gamle.

Fengselsmyndighetene sparte ikke på karakteristikkene:

«Emil Pedersen «Satan» dreng, 15 aar gammel. Løslatt distriktsfængselet den 2/10 1885 afsonet 60 dager på fangekost for en masse tyverier. Forhen straffet: 20 og 16 slag ris, 80 og 60 dager fangekost, alle gange for tyverier. 29/12-86 dømt til 120 dager på fangekost for tyveri og tyvsddelaktighet», heter det under hans fangeportrett.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Håper utstillingen vil skape diskusjon

Dømt straffearbeid, vann og brød

Martin Simensen måtte sone for tyverier med straffearbeid, vann og brød.

Foto: NRK

Tromsø Museum håper utstillingen engasjere til debatt:

– Utstillinga tar også for seg hvordan vår identitet og våre handlinger blir registrert i dagens samfunn, hvor ny teknologi stadig gir flere muligheter for å fastslå en persons identitet, ifølge Per Helge Nylund.

I dag setter nordmenn spor etter seg både i DNA-registre og gjennom elektroniske spor.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Gir os nyanser

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud mener fangeportrettene viser at det trengs en debatt rundt hvilke spor vi legger igjen etter oss.

Foto: NRK

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud, mener utstillingen berører et viktig tema.

– Vi håper på en nyansert debatt. Både at man ser de positive sidene for kriminalitetsbekjempelse, samtidig som man veier det mot innskrenkingen av privatlivet. Den nyansen er lettere å få frem når man beveger seg over 100 år tilbake i tid, sier han til NRK.

For å illustrere det hele drar Sæverud paraleller til 15 år gamle Emil i utstillingen:

– Han ble kalt «Satan». Da var det ikke nok å diagnostisere ham med ADHD.